Live

"Шаламов. Эскизы". Отрывок из хореографического спектакля. Постановщик Шурганова Н.Е.

"Шаламов. Эскизы". Отрывок из хореографического спектакля. Постановщик Шурганова Н.Е.
Комментарии (/blogi/123670-shalamov-eskizy-otryvok-iz-khoreograficheskogo-spektaklya-postanovshchik-shurganova-n-e/)