Live

Команда"Ялта" предлагает макет эмблемы квеста «Активные выходные: время действовать!».

Команда"Ялта" предлагает макет эмблемы квеста «Активные выходные: время действовать!».
Молодежный информационный портал Тюмени / Moi-Portal.ruМолодежный информационный портал Тюмени / Moi-Portal.ru
Комментарии (/blogi/124355-komanda-yalta-predlagaet-maket-emblemy-kvesta-aktivnye-vykhodnye-vremya-deystvovat-/)