Live

Молодежный волонтерский клуб "СОК" предлагает макет эмблемы квеста «Активные выходные: время действовать!»

Молодежный волонтерский клуб "СОК" предлагает макет эмблемы квеста «Активные выходные: время действовать!»
Молодежный информационный портал Тюмени / Moi-Portal.ru
Комментарии (/blogi/124379-molodezhnyy-volonterskiy-klub-sok-predlagaet-maket-emblemy-kvesta-aktivnye-vykhodnye-vremya-deystvov/)