Live

Пресс-конференция на тему Чемпионата России по «Что? Где? Когда?» среди школьников

Пресс-конференция на тему Чемпионата России по «Что? Где? Когда?» среди школьников
Оператор и монтажер: Сергей Ермолаев

Оператор и монтажер: Сергей Ермолаев

Комментарии (/blogi/124587-press-konferentsiya-na-temu-chempionata-rossii-po-chto-gde-kogda-sredi-shkolnikov/)