Live

"Молодежное объединение "Laki Star" предлагает свое задание для квеста "Активные выходные: время действовать!"

"Молодежное объединение "Laki Star" предлагает свое задание для квеста "Активные выходные: время действовать!"
«Молодёжное объединение « Lacky Star» предлагает своё задание для квеста «Активные выходные: время действовать!».Задание – сочинить гимн акции «Активные выходные: время действовать!».  

«Молодёжное объединение « Lacky Star» предлагает своё задание для квеста «Активные выходные: время действовать!».

Задание – сочинить гимн акции «Активные выходные: время действовать!».

 

 

Комментарии (/blogi/124611-molodezhnoe-obedinenie-laki-star-predlagaet-svoe-zadanie-dlya-kvesta-aktivnye-vykhodnye-vremya-deyst/)