Live

"Молодежное объединение "Искорка" предлагает свое задание для квеста "Активные выходные: время действовать!"

"Молодежное объединение "Искорка" предлагает свое задание для квеста "Активные выходные: время действовать!"
Задание — создать ландшафт «Активные выходные: время действовать!»
Задание — создать ландшафт «Активные выходные: время действовать!»
Комментарии (/blogi/124613-molodezhnoe-obedinenie-iskorka-predlagaet-svoe-zadanie-dlya-kvesta-aktivnye-vykhodnye-vremya-deystvo/)