Live

«Команда «Десятка лучших» удивляет!».

«Команда «Десятка лучших» удивляет!».
Задание №1 «Музыкальная пауза». Задание №2  «Зимний видеоклип». Задание №3  «Поиграем?»                

Задание №1 «Музыкальная пауза».

 

Задание №2  «Зимний видеоклип».

 

Задание №3  «Поиграем?»

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии (/blogi/126045-komanda-desyatka-luchshikh-udivlyaet-/)