Live

Спрашивают ли у Вас паспорт при покупке алкоголя и сигарет?

Спрашивают ли у Вас паспорт при покупке алкоголя и сигарет?
Комментарии (/blogi/22946-sprashivayut-li-u-vas-pasport-pri-pokupke-alkogolya-i-sigaret/)