Live

Волонтёрский отряд "Дега" - обладатель второго места интернет-квеста "Мы за безопасный Интернет!"

Обладатель второго места областного интернет-квеста «Мы за безопасный Интернет!» - волонтёрский отряд «Дега» (МАОУ СОШ с.Бердюжье).

Комментарии (/video/203173-volontyerskiy-otryad-dega-obladatel-vtorogo-mesta-internet-kvesta-my-za-bezopasnyy-internet-/)